Размеры пенсии по инвалидности в Украине: 1, 2, 3 группы

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Размеры пенсии по инвалидности в Украине: 1, 2, 3 группы" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Оформлення пенсії по інвалідності

Оформлення, призначення і виплата пенсії українцям, інвалідність яких викликана професійним захворюванням або трудовим каліцтвом, проводиться відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Для інвалідів загального захворювання першої, другої і третьої групи пенсійні виплати призначаються за нормами Закону №1058-IV.

Які документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності?

Повний список документів на пенсію по інвалідності регламентований Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій. Закон передбачає єдиний перелік довідок та виписок, що подаються до Пенсійного фонду для оформлення пенсійних виплат інваліду 1, 2 або 3 групи. Для отримання пенсій інвалідам потрібно мати такі документи:

 • заява на пенсію по інвалідності
 • паспорт + ідентифікаційний код
 • виписка з акта огляду МСЕК
 • документи про стаж і зарплату
 • фотокартка (для видачі пенсійного посвідчення)

Для військовослужбовців строкової служби крім вищевказаних документів для призначення пенсії по інвалідності необхідно подати копію свідоцтва про хворобу, видану і завірену військовим комісаріатом за місцем зняття з військового обліку, або довідку військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення зі служби, то подається довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення і висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Оновлено: Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення», процедура призначення пенсії по інвалідності внаслідок загальних захворювань, трудових каліцтв, інвалідності з дитинства, а також оформлення пенсій військовослужбовцям (включно з УБД) і державним службовцям відбувається за допомогою урядової системи «Е-пенсії».

В більшості випадків, онлайн-програма «Е-пенсія» дозволяє скоротити перелік документів та довідок, які потрібні для призначення і перерахунку пенсій інвалідам, шляхом електронної взаємодії між ПФУ і державними реєстрами, наприклад, отримання необхідної інформації з Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

Докладніше про урядову online-систему «Е-пенсії».

Який трудовий стаж необхідний для пенсії по інвалідності?

Згідно ст. 25 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання призначаються незалежно від стажу роботи. У той же час для інвалідів першої, другої і третьої групи загального захворювання обов’язковою умовою для оформлення пенсійних виплат по інвалідності є наявність певного страхового стажу:

Особи, яким група інвалідності встановлена після досягнення пенсійного віку, можуть оформити пенсію по інвалідності тільки при наявності 15 років страхового стажу. Якщо у людини немає достатньої кількості відпрацьованих років, їй може бути призначено соціальну допомогу. Для цього потрібно звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Какой страховой стаж необходим для получения пенсии по инвалидности?

Наличие минимального страхового стажа является единственным условием для назначения выплат на Украине и зависит от возраста и группы инвалидности. Страховой стаж определяется на момент наступления инвалидности или день обращения за пенсией.

Минимальная длительность стажа, требуемая для назначения пенсии инвалидам 1 группы в 2020 году:

Возраст Страховой стаж для инвалидов 1 группы
до 25 лет включительно 1 год
от 26 лет до 28 лет включительно 2 года
от 29 лет до 31 года включительно 3 года
от 32 лет до 34 лет включительно 4 года
от 35 лет до 37 лет включительно 5 лет
от 38 лет до 40 лет включительно 6 лет
от 41 года до 43 лет включительно 7 лет
от 44 лет до 48 лет включительно 8 лет
от 49 лет до 53 лет включительно 9 лет
от 54 лет до 59 лет включительно 10 лет

Длительность стажа, требуемая, чтобы получить пенсию для лиц со 2 и 3 группами инвалидности в Украине в 2020 году:

Возраст Страховой стаж для инвалидов 2 и 3 групп
до 23 лет включительно 1 год
от 24 лет до 26 лет включительно 2 года
от 27 лет до 28 лет включительно 3 года
от 29 лет до 31 года включительно 4 года
от 32 лет до 33 лет включительно 5 лет
от 34 лет до 35 лет включительно 6 лет
от 36 лет до 37 лет включительно 7 лет
от 38 лет до 39 лет включительно 8 лет
от 40 лет до 42 лет включительно 9 лет
от 43 лет до 45 лет включительно 10 лет
от 46 лет до 48 лет включительно 11 лет
от 49 лет до 51 года включительно 12 лет
от 52 лет до 55 лет включительно 13 лет
от 56 лет до 59 лет включительно 14 лет

Лицам, которые были признаны нетрудоспособными после достижения пенсионного возраста для получения помощи требуется 15 лет стажа.

Период обучения в техникуме (с 1 января 2004 г.) не входит в стаж, поскольку учащиеся не выплачивают страховку. Однако, лица, заключившие договор добровольного страхования (не позже 1 января 2004 г.) могут включить обучение в страховой стаж.

Потеря трудоспособности во время срочной военной службы дает право получить пенсию по инвалидности и при отсутствии требуемого страхового стажа.

Видео: О порядке и условиях назначения пенсии по инвалидностиhttps://www.youtube.com/embed/F8odvL_fFXc

Новости: увеличится ли пенсия по инвалидности?

В нашей стране запланировано увеличение прожиточного минимума, поэтому повысятся также прочие социальные отчисления, в числе которых пенсии. По обновленному законодательству, выплаты гражданам Украины увеличатся уже с июля 2020 года.

Минимальная сумма пенсионных выплат для инвалидов, в отношении которых указана связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС: первая группа – 2 346 гривен, вторая группа – 1 955 гривен, третья группа – 1 720,4 гривен. Детям с инвалидностью в планах выплачивать помощь размером в 1 564 гривны.

Напомним, что на пенсию по инвалидности влияет степень утраты трудоспособности и причины инвалидности (профессиональная болезнь; общее заболевание).

Нельзя также не упомянуть о том, что 2020 год обозначен Правительством как год помощи детям. Поэтому многие выплаты, связанные с пенсиями для детей-инвалидов, увеличились. Например, выплата на одного ребенка-инвалида увеличилась до 3,5 прожиточных минимумов.

Категории инвалидности

Пенсию по инвалидности на Украине назначают в тех случаях, когда человек имеет врожденный порок, ограничивающий частично или полностью трудоспособность. Украина в одинаковой мере назначает пенсию и тем, кто потерял трудоспособность на производстве или же в иных обстоятельствах, не связанных с трудовой деятельностью (например, по болезни, в результате травмы).

Пенсии по инвалидности подразделяются на три группы, в зависимости от того, насколько тяжела болезнь или травма, и как она повлияла на трудоспособность человека:

 • 1 группа: в этом случае человек совершенно теряет трудоспособность и требует ухода.
 • 2 группа: человек не требует внешнего ухода и даже может работать по сокращенному графику и в облегченном режиме. Часто к этой группе относятся инвалиды детства.
 • 3 группа: люди имеют некоторые ограничения в результате перенесенного заболевания или травмы, но при этом вполне трудоспособны и могут работать на производстве, получая поддержку Украины.

Все эти категории инвалидности рассматриваются как необходимое условие получения ежемесячных пенсий со стороны государства.

Законодательная база

государственная пенсия по инвалидности военнослужащим

На пенсию по инвалидности могут рассчитывать не только военнослужащие, но и сотрудники силовых структур, служба которых приравнена к армейской. Это может быть Росгвардия, ФСБ, ФСИН, МВД или МЧС.

Кто имеет право

Статья 19 ФЗ № 4468-1 гласит, что пенсия по инвалидности военнослужащим выплачивается после получения ущерба здоровью во время боевых действий или выполнения служебных задач. Материальное обеспечение так же предусмотрено и после окончания службы, если будет установлено, что причиной инвалидности стала травма или ранение, полученные в период службы в вооруженных силах.

Условия назначения

Назначается государственная пенсия по инвалидности военнослужащим в порядке, установленном ст. 8 ФЗ № 166-ФЗ от 15.12.2001.

В зависимости от ущерба здоровью предусмотрены три группы инвалидности:

 • I группа — присваивается гражданам, которые нуждаются в повседневной посторонней помощи и уходе.
 • II группа — инвалидами этой группы признаются граждане с ограниченными возможностями самообслуживания.
 • III группа — присваивается отставникам, частично утратившим трудоспособность.

Необходимые документы

За назначением выплаты военной пенсии по инвалидности военнослужащие, проходившую срочную службу в армии, обращаются в местное отделение Пенсионного фонда. Граждане, служившие в вооруженных силах или приравненных к ним силовым структурам по контракту, должны подать заявление о назначении пенсии в министерство, где проходила служба.

Помимо заявления потребуется предъявить следующие документы:

 1. Паспорт гражданина РФ.
 2. Военный билет.
 3. Справка о составе семьи.
 4. Заключение от МСЭ или ВВК.

Порядок получения пенсии

Оформление военной пенсии по инвалидности начинается с медицинского обследования и подачи раппорта об увольнении в связи с потерей здоровья в ВВК. Комиссия принимает решение о годности или непригодности военнослужащего к дальнейшему выполнению воинских обязанностей и назначает соответствующую группу инвалидности. Полученное от ВВК заключение с остальными документами подается в пенсионный фонд или ведомство, в котором служил отставник. После назначения пенсии денежные выплаты можно получать через Почту России или на банковский счет.

Что такое пенсия по государственному социальному обеспечению?

Под социальным обеспечением понимается комплекс принятых государством мер, направленных непосредственно на финансовое обеспечение нетрудоспособных и малообеспеченных граждан, не имеющих достаточных средств на существование, вследствие независящих от них обстоятельств.

Главной целью социального обеспечения является оказание необходимой поддержки конкретному человеку в сложной жизненной ситуации.

Виды социального обеспечения классифицируется по: виду социальных выплат, субъекту, органам выплаты и др. Одним из видов социального обеспечения являются пенсии.

 • по обязательному пенсионному страхованию (трудовая (страховая) пенсия по старости, инвалидности, по потери кормильца);
 • пенсия по государственному пенсионному обеспечению (за выслугу лет, по старости, инвалидности, потери кормильца и социальные).

Разница между этими видами пенсий заключается в источнике выплаты, так как пенсия по государственному пенсионному обеспечению выплачивается из средств федерального бюджета, а вот трудовая за счет взносов по обязательному пенсионному страхованию, которые уплачивают работодатели.

Таким образом, пенсия по государственному социальному обеспечению назначается тем нетрудоспособным гражданам, которые не приобрели права на страховую пенсию, по каким-либо причинам (например, при отсутствии необходимого стажа).

Чтобы не потерять деньги

Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной потере трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства). В зависимости от степени утраты трудоспособности, определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Важно знать о том, что Пенсионный фонд назначает пенсию по инвалидности при наличии страхового стажа, предусмотренного Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (подробно об этом мы писали в №19 от 12 мая 2020 г.). В зависимости от возраста и группы инвалидности, стаж должен составлять от одного года до 15 лет. Лица, признанные инвалидами после достижения пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

    

Виды инвалидности в 2021 году

Инвалидностью является медицинское заключение, которое говорит о том, что человек является нетрудоспособным временно или же до конца своей жизни. В зависимости от группы инвалидности, человек может даже работать наравне с полностью здоровыми людьми, так как сегодня многие работы часто связаны с компьютером. Например, бухгалтер. Однако это не отменяет право человека на выплаты от государства, в связи с фактическим состоянием здоровья.

На территории России есть три вида пенсии по инвалидности:

 1. Трудовая. Этот вид подходит для граждан, которые имеют страховку и рабочий стаж.
 2. Государственная. Она полагается всем военным, ветеранам, а также гражданам, которые стали жертвами природных катастроф.
 3. Социальная. Полагается в том случае, если инвалид не подходит ни к одному из предыдущих видов.

Виды инвалидности в 2020 году

В проценте от общего населения Российской Федерации, люди с инвалидностью составляют около 11 процентов. В последний раз размер выплат был обновлен 01.04.2020 года для всех групп инвалидности. В 2021 году повышение состоится также с 1 апреля.

Чтобы разобраться, как правильно оформлять пенсию по инвалидности в 2021 году, следует ознакомиться информацией ниже.

Новости: увеличится ли пенсия по инвалидности?

В нашей стране запланировано увеличение прожиточного минимума, поэтому повысятся также прочие социальные отчисления, в числе которых пенсии. По обновленному законодательству, выплаты гражданам Украины увеличатся уже с июля 2020 года.

Минимальная сумма пенсионных выплат для инвалидов, в отношении которых указана связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС: первая группа – 2 346 гривен, вторая группа – 1 955 гривен, третья группа – 1 720,4 гривен. Детям с инвалидностью в планах выплачивать помощь размером в 1 564 гривны.

Напомним, что на пенсию по инвалидности влияет степень утраты трудоспособности и причины инвалидности (профессиональная болезнь; общее заболевание).

Нельзя также не упомянуть о том, что 2020 год обозначен Правительством как год помощи детям. Поэтому многие выплаты, связанные с пенсиями для детей-инвалидов, увеличились. Например, выплата на одного ребенка-инвалида увеличилась до 3,5 прожиточных минимумов.

Выплаты по инвалидности в 2021 году

За прошлый год величина пенсионного пособия была проиндексирована 2 раза: с 1 января 2018 года изменили страховую часть соцобеспечения для инвалидов. Она увеличилась на 3,7%, а с 1 апреля была увеличена на 2,9% базовая социальная выплата. Таким образом, средняя по стране страховая пенсия инвалида 1 группы в 2018 году выплачивалась в размере 13 300 руб.

Сколько платят на 1 группе инвалидности?

10567,73 руб. — социальное пособие;

12088,96 руб. — фиксированная часть страховой пенсии.

Кроме того, закон предполагает компенсацию за несовершеннолетних детей и нетрудоспособных граждан на попечительстве у лиц с инвалидностью. Выплата составляет 1 778,06 руб. за каждого по социальному пенсионному и 1 661 руб. по страховому.

Пенсия инвалидам 2 группы

Выплата по второй группе инвалидности меньше. Считается, что люди, имеющие эту группу, могут самостоятельно заботиться о себе, более свободны в перемещении, обеспечивают уход за собой самостоятельно.

Закон устанавливает социальное пенсионное пособие для 2 группы в размере 5 283,84 руб. До апрельской индексации 2018 года выплата составляла 5034 руб.

Страховая часть рассчитывается исходя из базовой фиксированной выплаты в размере 6044,48 руб.

Пенсия инвалидам 3 группы

Социальное пособие в 2021 году установлено в размере 4 491,30 руб. Для тех, кто трудился, фиксированная страховая выплата определена в сумме 3 022,24 руб.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента установлена одинаковая для расчета пенсии всех групп инвалидов, сумма выплаты компенсации за иждивенцев также единая независимо от группы инвалидности.

Как изменится назначение пенсий по инвалидности

Выплаты от государства могут получать все инвалиды, которые официально подтвердили свой статус — получили в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы заключение о стойком снижении здоровья и установлении 1, 2 или 3 группы инвалидности (для граждан в возрасте до 18 лет — категория “ребенок-инвалид”).

Для отдельных групп необходимо подтверждение статуса инвалида. Оно производится в разные промежутки времени. Это связано с тем, что в результате реабилитации у некоторых из пенсионеров-инвалидов может улучшаться физическое состояние. Существует вероятность восстановления функций организма, которые ранее были утрачены.

В 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 6,3%. Также на 4,9% выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

С 1 апреля ожидается увеличение социальных и государственных пенсий. Планируется индексация на 2,6%.

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв — размер страховой пенсии по инвалидности; ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент; СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, по данным ПФР, по состоянию на 01.01.2021, составляет:

 • для 1 группы — 12 088 рублей 96 копеек в месяц;
 • для 2 группы — 6044 рубля 48 копеек;
 • для 3 группы — 3022 рубля 24 копейки.

Размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан в 2021 году, по информации ПФР:

 • инвалиды с детства 1 группы, дети-инвалиды — 13454 рубля 64 копейки в месяц.
 • инвалиды с детства 2 группы, инвалиды 1 группы — 11212 рублей 36 копеек;
 • инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов с детства) — 5606 рублей 15 копеек.
 • инвалиды 3 группы — 4765 рублей 27 копеек в месяц.

Понятие и структура пенсии по инвалидности

Это материальная поддержка, начисляемая государством для:

 • Инвалидов.
 • Нетрудоспособных.

Она предоставляется тем лицам, которые не способны самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя в силу ограниченных возможностей.

Выплата производится ежемесячно. Размер пособия вычисляется в зависимости от группы инвалидности, присвоенной получателю:

 • I группа – наиболее тяжёлые типы травм, увечий и сложного состояния здоровья. Они получают самую большую пенсию.
 • II группа – люди, которые могут рассчитывать на пособие среднего размера.
 • III группа – им присваивается самая небольшая пенсия.

Несовершеннолетним детям присваивается категория «ребёнок-инвалид», степень которой начисляется в соответствии с ФЗ.

На денежные средства могут рассчитывать только те, кто получил соответствующее мед заключение, которое подтверждает наличие инвалидности. Без неё Пенсионный Фонд (ПФ) будет начислять обычную пенсию.

Желающий должен пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Она является бесплатной, и предполагает прохождения ряда врачей. После всего в справке фиксируется заключение, составленное на основе общего состояния здоровья человека.Страховая (трудовая) пенсия по инвалидности

Структура страховой (трудовой) пенсии по инвалидности состоит из:

 • Базовой части, включающей прибавки по присвоенной инвалиду группе, содержание детей младше 18 лет и иных случаев, при которых возможна надбавка к пенсии. Надбавка даётся и тем лицам, которые содержат нетрудоспособных родственников (с учётом инвалидности).
 • Страховой части. Она вычисляется с учётом трудового стажа инвалида и величины з/п.
 • Накопительной части, зависящей от того, какую сумму ранее внёс гражданин для увеличения будущей ежемесячной пенсии.

Следовательно, общая сумма пенсии вычисляется по формуле:

 Страховая (трудовая) пенсия по инвалидности = Базовая часть + Страховая часть + Накопительная часть

Расчётом конечной суммы выплаты займутся сотрудники ПФ.

Важно! Если человек нанёс вред собственному здоровью умышленно, страховой части он лишается, сохраняя право на социальную пенсию.

Источники

 1. Белоусов Данила Таможенное право. Шпаргалка; Научная книга - М., 2009. - 349 c.
 2. Пилипчук Г. Д. Таможенное право. Краткий курс. Учебное пособие; Проспект - М., 2004. - 294 c.
 3. Комарова Валентина Народные голосования в Российской Федерации; Директ-Медиа - М., 2017. - 692 c.
 4. Поротиков, А. И. Обычай в праве (сборник) / А.И. Поротиков. - М.: Юридический центр, 2004. - 688 c.
 5. Елена Ананьевна Литвинцева Администрирование государственных услуг: лицом к гражданам; Проспект - М., 1986. - 470 c.
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
ЮРИПОМОЩНИК 2021